วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

คอร์สล้างพิษตับ ล้างพิษตับ จ. นครราชสีมา โคราช สูตร อ.ขัวญดิน อ.แก่นฟ้า ศีรษะอโศก

คอร์สล้างพิษตับ ล้างพิษตับ จ. นครราชสีมา โคราช สูตร อ.ขัวญดิน อ.แก่นฟ้า ศีรษะอโศก

http://detoxificationclub.blogspot.com/


http://xn--42cfib9cucavatgs8c7g6acb7wke.blogspot.com/อ.กุ้ง โทร. 086-8733917 , 080-8066035ปี พ.ศ. 2557  
ปฏิทินจัดคอร์สล้างพิษตับ
เดือน มกราคม 2558วันที่ 22-25  มกราคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++

++ จัดที่ อรรณพ เขาใหญ่ รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

**  กิจกรรมท่องเที่ยว  พาไปชม Palio อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
     ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

เดือน กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 05-08  กุมภาพันธ์ 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++


++ จัดที่ อรรณพ เขาใหญ่ รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

**  กิจกรรมท่องเที่ยว  พาไปชม Palio อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
     ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **-----------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ 19-22  กุมภาพันธ์ 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++

++ จัดที่ อรรณพ เขาใหญ่ รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

**  กิจกรรมท่องเที่ยว  พาไปชม Palio อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
     ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน มีนาคม 2558วันที่ 05-08  มีนาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++-----------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ 19-22  มีนาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน เมษายน 2558
วันที่ 02-05  เมษายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 23-26  เมษายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน พฤษภาคม 2558
วันที่ 07-10  พฤษภาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 21-24  พฤษภาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน มิถุนายน 2558
วันที่ 04-07  มิถุนายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 18-21  มิถุนายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

คอร์สล้างพิษตับ ค่ายล้างพิษตับ ดีท็อก ใกล้กรุงเทพ ที่ จ.กาญจนบุรี ชมรมล้างพิษพิชิตโรค


 คอร์สล้างพิษตับ ค่ายล้างพิษตับ ดีท็อก 
กล้กรุงเทพ ที่ จ.กาญจนบุรี
ชมรมล้างพิษพิชิตโรค
สูตรล้างสารพิษภายในร่างกายแบบองค์รวม แนวทาง อ.ขวัญดิน อ.แก่นฟ้า แห่ง ศรีษะอโศก

   
http://xn--42cfib9cucavatgs8c7g6acb7wke.blogspot.com/


สนใจสอบถาม..โทร 080-8066035 ปัน

http://detoxificationclub.blogspot.com/
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินจัดคอร์สล้างพิษตับ


เดือน มกราคม 2558วันที่ 22-25  มกราคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++

++ จัดที่ อรรณพ เขาใหญ่ รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

**  กิจกรรมท่องเที่ยว  พาไปชม Palio อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
     ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

เดือน กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 05-08  กุมภาพันธ์ 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++


++ จัดที่ อรรณพ เขาใหญ่ รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

**  กิจกรรมท่องเที่ยว  พาไปชม Palio อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
     ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **-----------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ 19-22  กุมภาพันธ์ 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++

++ จัดที่ อรรณพ เขาใหญ่ รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

**  กิจกรรมท่องเที่ยว  พาไปชม Palio อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
     ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

เดือน มีนาคม 2558วันที่ 05-08  มีนาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++


---------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ 19-22  มีนาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน เมษายน 2558
วันที่ 02-05  เมษายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++

---------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ 23-26  เมษายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++


---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน พฤษภาคม 2558
วันที่ 07-10  พฤษภาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++


---------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ 21-24  พฤษภาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++


---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน มิถุนายน 2558วันที่ 04-07  มิถุนายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++


---------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ 18-21  มิถุนายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++


---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------