วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

คอร์สล้างพิษตับ ล้างพิษตับ จ. นครราชสีมา โคราช สูตร อ.ขัวญดิน อ.แก่นฟ้า ศีรษะอโศก

คอร์สล้างพิษตับ ล้างพิษตับ จ. นครราชสีมา โคราช สูตร อ.ขัวญดิน อ.แก่นฟ้า ศีรษะอโศก

http://detoxificationclub.blogspot.com/


http://xn--42cfib9cucavatgs8c7g6acb7wke.blogspot.com/อ.กุ้ง โทร. 086-8733917 , 080-8066035ปี พ.ศ. 2557  
ปฏิทินจัดคอร์สล้างพิษตับ


ปี พ.ศ. 2557

เดือน พฤศจิกายน 2557


อ. ปากช่อง    จ.นครราชสีมา

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2557 (3 คืน 4 วัน/พฤหัส-อาทิตย์ )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++

++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา

**  กิจกรรมท่องเที่ยว  พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวด
ใหญ่ที่สุดในโลกทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **

     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


ปี พ.ศ. 2558


เดือน มกราคม 2558


อ. ปากช่อง   จ.นครราชสีมา

วันที่ 22-25  มกราคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา


**  กิจกรรมท่องเที่ยว พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวดใหญที่สุดในโลก  ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **

คลิ๊กดู >>  แผนที่การเดินทาง  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

เดือน กุมภาพันธ์ 2558


อ. ปากช่อง     จ.นครราชสีมา

วันที่ 05-08  กุมภาพันธ์ 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา


**  กิจกรรมท่องเที่ยว พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวดใหญที่สุดในโลก  ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **

คลิ๊กดู >>  แผนที่การเดินทาง  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


อ. ปากช่อง     จ.นครราชสีมา

วันที่ 19-22  กุมภาพันธ์ 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา


**  กิจกรรมท่องเที่ยว พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวดใหญที่สุดในโลก  ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **


---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน มีนาคม 2558


อ. ปากช่อง     จ.นครราชสีมา

วันที่ 05-08  มีนาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา


**  กิจกรรมท่องเที่ยว พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวดใหญที่สุดในโลก  ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **

คลิ๊กดู >>  แผนที่การเดินทาง  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

อ. ปากช่อง     จ.นครราชสีมา

วันที่ 19-22  มีนาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา


**  กิจกรรมท่องเที่ยว พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวดใหญที่สุดในโลก  ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **


---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน เมษายน 2558


อ. ปากช่อง     จ.นครราชสีมา

วันที่ 02-05  เมษายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา


**  กิจกรรมท่องเที่ยว พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวดใหญที่สุดในโลก  ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **

คลิ๊กดู >>  แผนที่การเดินทาง  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


อ. ปากช่อง     จ.นครราชสีมา

วันที่ 23-26  เมษายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา


**  กิจกรรมท่องเที่ยว พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวดใหญที่สุดในโลก  ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **

คลิ๊กดู >>  แผนที่การเดินทาง  


---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน พฤษภาคม 2558


อ. ปากช่อง     จ.นครราชสีมา

วันที่ 07-10  พฤษภาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา


**  กิจกรรมท่องเที่ยว พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวดใหญที่สุดในโลก  ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **

คลิ๊กดู >>  แผนที่การเดินทาง  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


อ. ปากช่อง     จ.นครราชสีมา

วันที่ 21-24  พฤษภาคม 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา


**  กิจกรรมท่องเที่ยว พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวดใหญที่สุดในโลก  ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **

คลิ๊กดู >>  แผนที่การเดินทาง  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------


เดือน มิถุนายน 2558


อ. ปากช่อง    จ.นครราชสีมา

วันที่ 04-07  มิถุนายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา


**  กิจกรรมท่องเที่ยว พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวดใหญที่สุดในโลก  ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **

คลิ๊กดู >>  แผนที่การเดินทาง  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


อ. ปากช่อง     จ.นครราชสีมา

วันที่ 18-21  มิถุนายน 2558  (3 คืน 4 วัน /พฤหัส-อาทิตย์  )
  ** กำลังเปิดรับสมัคร .รีบจองด่วน ++
++ จัดที่  บ้านเราเขาใหญ่ อ.ปากช่อง     จ. นครราชสีมา


**  กิจกรรมท่องเที่ยว พาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษ อุทยานหลวงปู่ทวดใหญที่สุดในโลก  ทอสคาน่าปราสาทเทพนิยาย แวะชม ถ้ำค้างคาวนับล้านๆ ตัว **

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------